16 różnice między zespołem Aspergera a autyzmem

utworzone przez | lut 8, 2024 | Choroba Aspergera

Zespół Aspergera i autyzm to dwa różne zaburzenia ze spektrum autyzmu. Pomimo pewnych podobieństw, istnieją istotne różnice między nimi. Poznajmy 16 kluczowych różnic między zespołem Aspergera a autyzmem.

Poziom funkcjonowania językowego

Osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj mają rozwinięte umiejętności językowe, często nawet na poziomie ponadprzeciętnym, podczas gdy osoby z autyzmem mogą mieć różne problemy z komunikacją werbalną, od braku mowy po ograniczone umiejętności językowe.

Stopień powtarzalnych zachowań

Osoby z autyzmem często wykazują powtarzalne zachowania, takie jak machanie rękami czy kołysanie się, które mogą być mniej widoczne u osób z zespołem Aspergera.

Inteligencja

Osoby z zespołem Aspergera często mają normalną lub nawet ponadprzeciętną inteligencję, podczas gdy autyzm może być związany z różnymi poziomami umysłowej opóźnioności.

Umiejętności społeczne

Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, ale zazwyczaj wykazują większą chęć do interakcji społecznej niż osoby z autyzmem.

Zainteresowania

Typowe zainteresowania osób z zespołem Aspergera mogą być bardziej skoncentrowane i mogą obejmować szczegółowe, specjalistyczne tematy, podczas gdy osoby z autyzmem mogą wykazywać bardziej stereotypowe zachowania, takie jak obracanie się wokół własnej osi.

Wczesna diagnoza

Ze względu na różnice w objawach, zespół Aspergera często jest diagnozowany później niż autyzm, szczególnie jeśli nie towarzyszą mu opóźnienia w mowie lub umysłowe.

Zaburzenia sensoryczne

Osoby z autyzmem mogą mieć poważne problemy z przetwarzaniem sensorycznym, takie jak nadwrażliwość na światło czy dźwięk, które mogą być mniej widoczne u osób z zespołem Aspergera.

Samoopieka

Osoby z zespołem Aspergera mogą często radzić sobie lepiej z codziennymi czynnościami samoopieki, takimi jak ubieranie się czy higiena osobista, w porównaniu do osób z autyzmem.

Problemy z teorią umysłu

Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z rozumieniem perspektywy innych osób, ale zazwyczaj są w stanie rozpoznać i zrozumieć emocje, co może być bardziej problematyczne dla osób z autyzmem.

Ustrukturyzowany schemat dnia

Osoby z zespołem Aspergera mogą korzystać z ustrukturyzowanego harmonogramu dnia, ale mogą być bardziej elastyczne w jego zmianach w porównaniu do osób z autyzmem, które mogą mieć trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Procesy myślenia

Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć tendencję do logicznego i konkretnego myślenia, podczas gdy osoby z autyzmem mogą wykazywać bardziej abstrakcyjne lub nietypowe sposoby myślenia.

Skupienie na szczegółach

Osoby z zespołem Aspergera mogą być bardzo skoncentrowane na szczegółach i mogą mieć trudności z widzeniem szerszego kontekstu, podczas gdy osoby z autyzmem mogą wykazywać bardziej ogólne trudności z przetwarzaniem informacji.

Ekspresja emocji

Osoby z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z ekspresją emocji, ale zazwyczaj wykazują większą chęć do interakcji społecznej niż osoby z autyzmem, które mogą wydawać się bardziej zamknięte w sobie.

Składanie puzzle

Osoby z zespołem Aspergera mogą być bardziej zdolne do rozwiązywania problemów, takich jak składanie puzzle, w porównaniu do osób z autyzmem, które mogą mieć trudności z tego rodzaju czynnościami.

Zaburzenia ruchowe

Osoby z autyzmem mogą mieć różnorodne zaburzenia ruchowe, takie jak trudności z koordynacją ruchową, które mogą być mniej widoczne u osób z zespołem Aspergera.

Potrzeba rutyny

Osoby z autyzmem często potrzebują stałej rutyny i nie lubią zmian, podczas gdy osoby z zespołem Aspergera mogą być bardziej elastyczne w tym zakresie.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiono kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących zespołu Aspergera i autyzmu oraz ich różnic:

PytanieOdpowiedź
Czy zespół Aspergera jest formą autyzmu?Tak, zespół Aspergera jest jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Czy osoby z zespołem Aspergera mają zawsze wysoki poziom inteligencji?Nie zawsze, ale często osoby z zespołem Aspergera wykazują normalną lub ponadprzeciętną inteligencję.
Jakie są główne różnice między zespołem Aspergera a autyzmem?Główne różnice obejmują poziom funkcjonowania językowego, stopień powtarzalnych zachowań, inteligencję, umiejętności społeczne, zainteresowania, wczesną diagnozę, zaburzenia sensoryczne, samoobieganie, problemy z teorią umysłu, ustrukturyzowany schemat dnia, procesy myślenia, skupienie na szczegółach, ekspresję emocji, zdolności do składania puzzli, zaburzenia ruchowe i potrzebę rutyny.

Wczesne rozpoznanie i interwencja

Wczesne rozpoznanie zespołu Aspergera lub autyzmu jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej interwencji i wsparcia dla jednostki. Wczesne działania mogą znacząco poprawić jakość życia osób z tymi zaburzeniami oraz ich rodzin.