Afektywna choroba dwubiegunowa: objawy, diagnoza i leczenie

Afektywna choroba dwubiegunowa, nazywana także chorobą afektywną dwubiegunową (CAD), to poważne zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się okresami manii lub hipomanii oraz okresami depresji. Osoby cierpiące na tę chorobę doświadczają gwałtownych zmian nastroju, które mogą znacząco wpływać na ich codzienne funkcjonowanie. Jest to schorzenie, które wymaga odpowiedniej diagnozy i leczenia, aby zapewnić pacjentowi jak najlepszą jakość życia.

Objawy afektywnej choroby dwubiegunowej

Objawy afektywnej choroby dwubiegunowej mogą być różnorodne i obejmować zarówno okresy manii, jak i depresji. W okresie manii objawy te mogą obejmować:

 • Podwyższony nastrój
 • Poczucie nadmiernego samouwielbienia
 • Nadmierne poczucie własnej wartości
 • Przyspieszone myślenie i mówienie
 • Przyśpieszenie tempa działania
 • Ryzykowne zachowania, takie jak nieprzemyślane wydatki lub nadmierna aktywność seksualna

W okresach depresji objawy mogą obejmować:

 • Niski nastrój
 • Brak energii
 • Problemy ze snem
 • Poczucie beznadziejności lub bezwartościowości
 • Zmiany w apetycie i wadze
 • Suicydalne myśli lub zachowania

Diagnoza afektywnej choroby dwubiegunowej

Diagnoza afektywnej choroby dwubiegunowej może być trudna, ponieważ objawy często mogą być mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi. Jednak kluczowe jest dokładne wywiadu psychiatryczne oraz obserwacja pacjenta przez okres czasu, aby zidentyfikować wzorce zmian nastroju. Czasami konieczne jest również przeprowadzenie badań laboratoryjnych lub obrazowych w celu wykluczenia innych przyczyn objawów.

Leczenie afektywnej choroby dwubiegunowej

Leczenie afektywnej choroby dwubiegunowej zazwyczaj obejmuje kombinację terapii farmakologicznej i terapii behawioralnej. Leki stabilizujące nastrój, takie jak lit, lamotrygina czy leki przeciwpsychotyczne, mogą być skuteczne w łagodzeniu objawów manii i depresji. Terapia behawioralna, tak jak terapia poznawczo-behawioralna lub terapia interpersonalna, może pomóc pacjentom w radzeniu sobie z problemami związanymi z chorobą oraz w radzeniu sobie ze stresem i kryzysem.

W niektórych przypadkach konieczne może być również leczenie szpitalne, zwłaszcza w przypadku wystąpienia ostrych epizodów manii lub depresji, które mogą zagrażać życiu pacjenta.

Afektywna choroba dwubiegunowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które może znacznie wpłynąć na życie pacjenta. Jednak dzięki odpowiedniemu leczeniu i wsparciu możliwe jest skuteczne zarządzanie objawami i poprawa jakości życia osób dotkniętych tą chorobą.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących afektywnej choroby dwubiegunowej:

PytanieOdpowiedź
Czy CAD jest dziedziczna?Tak, istnieje skłonność do dziedziczenia CAD, jednakże nie zawsze dzieje się tak w sposób jednoznaczny.
Jak długo trwają epizody manii lub depresji?Czas trwania epizodów może się różnić, ale mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, zależnie od indywidualnych cech pacjenta.
Czy istnieje możliwość prowadzenia normalnego życia przy CAD?Tak, odpowiednie leczenie i wsparcie mogą pomóc pacjentom prowadzić normalne życie, choć mogą wymagać pewnych dostosowań i świadomości swojej choroby.

Ponadto, istnieje wiele innych pytań dotyczących objawów, leczenia i sposobu radzenia sobie z afektywną chorobą dwubiegunową, dlatego ważne jest konsultowanie się z lekarzem psychiatrą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub obaw.

Photo of author

Lutek