Asperger a autyzm – różnice

Często używane zamiennie, jednak Asperger i autyzm różnią się od siebie pod wieloma względami. W tym artykule przyjrzymy się głównym różnicom między tymi dwoma spektrami zaburzeń.

Definicja

Asperger i autyzm to dwa różne zaburzenia ze spektrum autyzmu. Autyzm jest ogólnym terminem określającym spektrum różnych zaburzeń neurologicznych, które wpływają na komunikację społeczną i zachowanie jednostki. Z kolei zespół Aspergera był kiedyś uważany za oddzielne zaburzenie, ale od 2013 roku został włączony do spektrum autyzmu jako autyzm typu Aspergera.

Cechy

Osoby z zespołem Aspergera często mają dobre umiejętności językowe i postrzegają świat w sposób bardziej konkretny. Często interesują się konkretnymi tematami, które mogą być obsesyjne. Natomiast osoby z autyzmem mogą mieć trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną, oraz często wykazują ograniczone zainteresowania i powtarzalne zachowania.

Umiejętności społeczne

Osoby z zespołem Aspergera często mają lepsze umiejętności społeczne niż osoby z autyzmem. Mogą być w stanie nawiązywać kontakty społeczne, choć mogą mieć trudności z zrozumieniem subtelnych niuansów społecznych. Osoby z autyzmem mogą mieć poważne trudności z interakcjami społecznymi i często wykazują brak zainteresowania innymi ludźmi.

Diagnoza

Diagnoza zespołu Aspergera może być trudna ze względu na podobieństwo objawów do autyzmu. Jednak ważne jest zauważenie różnic w umiejętnościach społecznych i językowych. Diagnoza autyzmu może obejmować bardziej zróżnicowane kryteria, obejmujące również opóźnienia w rozwoju mowy i innych obszarach funkcjonowania.

Podsumowując, chociaż Asperger i autyzm są często mylone, istnieją istotne różnice między nimi, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętności społeczne i językowe. W związku z tym istotne jest, aby w przypadku podejrzenia któregoś z tych zaburzeń, zasięgnąć opinii specjalisty, który może dokładnie zdiagnozować i zaplanować odpowiednie interwencje.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących różnic między zespołem Aspergera a autyzmem:

PytanieOdpowiedź
Czy osoby z Aspergerem mają lepsze umiejętności językowe niż osoby z autyzmem?Tak, osoby z zespołem Aspergera często mają rozwinięte umiejętności językowe w porównaniu do osób z autyzmem.
Czy istnieją inne różnice oprócz umiejętności społecznych między Aspergerem a autyzmem?Tak, istnieją różnice w zakresie zainteresowań obsesyjnych oraz powtarzalnych zachowań między tymi dwoma spektrami zaburzeń.
Jakie są główne wyzwania w diagnozowaniu Aspergera i autyzmu?Diagnoza może być trudna ze względu na podobieństwo objawów, dlatego istotne jest uwzględnienie różnic w umiejętnościach społecznych i językowych podczas diagnozowania.

Te pytania mogą pomóc lepiej zrozumieć różnice między zespołem Aspergera a autyzmem oraz pomóc w identyfikacji potrzeb osób z tymi zaburzeniami.

Photo of author

Lutek