Objawy depresji lękowej

Depresja lękowa, zwana także depresją z lękiem, to stan psychiczny, który charakteryzuje się obecnością zarówno objawów depresyjnych, jak i lękowych. Jest to poważne zaburzenie, które może znacząco wpływać na jakość życia jednostki i jej funkcjonowanie codzienne.

Objawy depresji lękowej

Objawy depresji lękowej mogą mieć różnorodne przejawy, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Niektóre z najczęstszych objawów to:

 • Intensywne uczucie smutku i beznadziei.
 • Trudności w koncentracji i podejmowaniu decyzji.
 • Poczucie winy i bezwartościowości.
 • Uczucie ciągłego napięcia i niepokoju.
 • Ataki paniki.
 • Problemy ze snem – bezsenność lub nadmierna senność.
 • Utrata zainteresowania życiem i przyjemnością z wykonywanych wcześniej czynności.
 • Myśli samobójcze lub samookaleczające.

Wpływ objawów na życie codzienne

Objawy depresji lękowej mogą znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie. Osoba cierpiąca na to zaburzenie może mieć trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków, utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi czy utrzymywaniu pracy lub szkoły. Często prowadzi to do izolacji społecznej i pogłębiającej się depresji.

Ryzyko samobójstwa

Osoby dotknięte depresją lękową mają zwiększone ryzyko myśli samobójczych i zachowań autoagresywnych. Dlatego bardzo istotne jest, aby otoczyć ich wsparciem i jak najszybciej skonsultować się z lekarzem psychiatrą.

Depresja lękowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które wymaga profesjonalnej pomocy. Nie należy bagatelizować objawów depresji lękowej, ponieważ może to prowadzić do pogorszenia stanu psychicznego i zwiększenia ryzyka samobójstwa. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są kluczowe dla poprawy jakości życia osób dotkniętych tym schorzeniem.

Metody leczenia depresji lękowej

Leczenie depresji lękowej obejmuje różnorodne metody, zarówno farmakologiczne, jak i terapeutyczne. W przypadku łagodnych i umiarkowanych objawów często stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, która pomaga pacjentowi zidentyfikować i zmienić negatywne myśli i zachowania prowadzące do depresji.

W przypadku cięższych objawów depresji lękowej, często konieczne jest zastosowanie farmakoterapii, czyli leczenia farmakologicznego. Najczęściej stosowanymi lekami są selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI).

Metoda leczeniaZaletyWady
Terapia poznawczo-behawioralna– Pomaga zmieniać negatywne myśli i zachowania
– Może być skuteczna w łagodnych i umiarkowanych przypadkach
– Wymaga regularnych sesji terapeutycznych
– Może być mniej skuteczna w cięższych przypadkach
Farmakoterapia– Skuteczna w łagodzeniu objawów depresji
– Szybsze efekty niż terapia psychologiczna
– Może powodować działania niepożądane
– Konieczność regularnego przyjmowania leków

Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są główne różnice między depresją a depresją lękową?
 • Czy depresja lękowa może być dziedziczna?
 • Jak długo trwa leczenie depresji lękowej?
 • Czy istnieją skuteczne metody leczenia depresji lękowej bez stosowania leków?
Photo of author

Lutek